SIAP Rådgivningsprøve

(in Norwegian only)

– for deg som vurderer å satse på flygerutdanning.

Formålet er å gi kandidatene et best mulig grunnlag for å vurdere hvilke forutsetninger de har for å lykkes som flygere før det investeres stort i utdanning og karrieremål. Undersøkelsen gjelder delvis potensialet for å kunne gjennomføre utdanningen, men først og fremst mulighetene for å kunne mestre og trives med de utfordringer en møter som profesjonell flyger. Vi tilpasser derfor også undersøkelsen til den enkeltes mål; avhengig om man vil fly helikopter eller passasjerfly, og hva slags flyoperasjoner man sikter mot.

Det skriftlige testbatteri består av ca 12 tester, som dekker forskjellige evne- og ferdighets- områder som er relevante for flygere.

Den beste forberedelsen til slike prøver er å møte så uthvilt og opplagt som mulig. Noe matematikk og mekanikk inngår i prøvene, men særlige forberedelser på dette er ikke nødvendig. Det er imidlertid fint om du på undersøkelsesdagen kan ta med deg en CV eller selvbiografi.

%

Det er ikke nødvendig å svare riktig på alt eller lykkes 100 % på alle prøver for å lykkes. Vår erfaring er også at det ikke er sikkert at den som gjør det best på de skriftlige prøvene nødvendigvis blir den beste piloten. Mye er avhengig av hvordan man utnytter de resursene man har, av motivasjon og personlighetsmessige forhold. Dette utredes gjennom intervju og en personlighetsprøve.

Dersom de skriftlige prøveresultatene klart tilsier at vi ikke vil kunne anbefale en profesjonell karriere som flyger, opplyser vi om dette slik at den siste og mer kostnadskrevende delen av prøven kan utgå.

Selve Undersøkelsen

Når vi arrangerer rådgivningsundersøkelser for en enkelt kandidat på vårt kontor på Nesodden, gjennomføres vanligvis alle deler samme dag. Testdagen tar ca 9 timer inkludert pauser . Ved testing av større grupper gjennomføres intervjuer og individuelle prøver en av de påfølgende dagene. Etter undersøkelsen får kandidaten en muntlig og foreløpig orientering om resultater og vurderinger. Etter noen dager sender vi et Ab-Initio Certificate med skriftlig oversikt over resultatene, samt rapport om potensialet for en flygerkarriere.

Hvorvidt vedkommende velger å satse på en flygerutdanning er et personlig valg den enkelte selv må ta. Vi behandler alle resultater Strengt Konfidensielt, og de brukes ikke under noen omstendighet i andre sammenhenger uten at kandidaten selv skriftlig anmoder oss om det.

For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at selv gode resultater fra prøven ikke kan betraktes som noen garanti for at man får flygerjobb i det ene eller andre flyselskap. Et eventuelt tilbud om ansettelse vil alltid være avhengig av interne vurderinger i det selskapet man søker til.

Ab-Initio Certificate kan benyttes som vedlegg ved søknad til flyskoler. Dersom du søker Luftfartsskolen behøver du ikke ta den SIAP Pilot Screening Test som er obligatorisk ved opptak der.

The Certificate variables are:

General Reasoning

Numerical Reasoning

Technical Mechanical Understanding

Spatial Orientation

Speed of Perception

Short Term Memory Functioning

Mathematical Knowledge

Competence in English

Simultaneous Capacity

Psychomotoric Skills

Communication Skills

Teamwork Potential

Leadership Potential

Total Evaluation of Pilot Potentials

General Reasoning

Numerical Reasoning

Technical Mechanical Understanding

Spatial Orientation

Speed of Perception

Short Term Memory Functioning

Mathematical Knowledge

Competence in English

Simultaneous Capacity

Psychomotoric Skills

Communication Skills

Teamwork Potential

Leadership Potential

Total Evaluation of Pilot Potentials